Minun työni - Tutustu työterveyshoitaja Anniin ja hänen työhönsä

22.6.2017

Minun työni -juttusarjassa tutustutaan työterveyshoitajiin ja heidän työhönsä. Esittelyssä on Kouvolan Lääkärikeskuksessa työskentelevä Anni Sihvo Kymenlaaksosta.Miten sinusta tuli työterveyshoitaja?

Valmistuin terveydenhoitajaksi / sairaanhoitajaksi vuonna 2002. Aika pian tämän jälkeen alkoi samassa ammattikorkeakoulussa Kuusankoskella työterveyshuollon erikoistumisopinnot. Nämä opinnot tuntuivat luonnolliselta jatkumolta terveydenhoitajan ammatille, etenkin kun neuvoloissa töitä oli aika vähän tarjolla. Työterveyshoitajaksi valmistuinkin vuonna 2004. Alkuun tein pieniä pätkiä osastoilla ja kesätöitä neuvolassa. 

Aika pian pääsin kuitenkin töihin Iitin terveyskeskuksen työterveyshuoltoon, jossa aloitin maatalousyrittäjien "Mela-projektin" parissa.  Vähitellen mukaan tuli myös muuta työterveyshuoltoa ja sain Iitistä jo nuorena ensimmäisen vakituisen työpaikan. Iitissä tukena olivat kokeneet työterveyshoitajat ja heiltä sain hyvät eväät työterveyshuollon alkutaipaleelle. Iitissä myös kävin SPR:n ETK- kouluttajakoulutuksen ja olen pitänyt ensiapukoulutuksia nyt reilut 10 vuoden ajan.

Kerro jotain itsestäsi

Olen 38-vuotias. Perheeseeni kuuluvat avopuoliso sekä 2- ja 5-vuotiaat lapset. Asumme maaseudulla Kouvolassa. Eläinkatraaseemme kuuluvat koira, 2 kissaa, poni ja hoitohevonen. Vapaa-aika kuluukin lasten ja eläinten kanssa touhutessa. Tällä hetkellä teen hieman lyhennettyä työviikkoa nuoremman lapsen ollessa vielä niin pieni.

Missä työskentelet ja mitä työhösi kuuluu?

Olen työskennellyt Kouvolan Lääkärikeskuksessa vuodesta 2007 lähtien. Vastuualueeseeni kuuluvat maatalouden työterveyshuolto yhdessä toisen työterveyshoitajan kanssa sekä ensiapukoulutukset. Olemme tietääkseni Suomen harvoja lääkärikeskuksia, jossa panostetaan maatalousyrittäjien työterveyshuollon palveluihin.  Asiakkaanamme on tällä hetkellä 153 tilaa ja noin 230 maatalousyrittäjää. Maatalousyrittäjien lisäksi minulla on asiakkaina erityyppisiä yrityksiä ja yrittäjiä.

Mikä työssäsi on parasta? Mitä haasteita koet työssäsi olevan?

Työssäni on parasta sen monipuolisuus ja itsenäisyys. Olen itsekin hyvin maalla viihtyvä ja eläinrakas. Minusta on todella mukavaa saada tehdä töitä samanhenkisten ihmisten parissa. Yrittäjät ovat usein myös hyvin hoitomyönteisiä ja heidän kanssaan on helppoa ja mutkatonta asioida. Työtäni helpottaa myös se, että lääkärikeskuksessamme on hyvin laaja palvelutarjonta, mikä mahdollistaa asiakkaan avun saannin monessa eri ongelmassa. Yrittäjät kokevatkin toimivien sairaanhoitopalveluiden olevan tärkeä osa työterveyshuoltoa. Meillä hoitajilla on myös työparina maatalouden asiantuntija, joka tilakäyntien lisäksi osallistuu paljon myös muuhun maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa koskevaan toimintaan, kuten markkinoinnin ja toiminnan kehittämiseen. Ensiapukoulutukset tuovat myös mukavaa vaihtelua työterveyshoitajan työhön. Kurssipäivänä voi keskittyä pelkkään kouluttamiseen ja ryhmän kanssa toimimiseen. Luovuutta pitää käyttää aika monessa tilanteessa.

Toisaalta pidän työn monipuolisuutta myös haasteellisena. Maataloudessa on tapahtunut valtavasti muutoksia viime vuosina. Pitäisi pysyä ajan tasalla maatalouden ajankohtaisista asioista. Laaja asiakasyritysten kirjo vaatii myös perehtymistä moneen eri ammattialaan sekä niissä oleviin altisteisiin ja kuormitustekijöihin. Toiminnan on myös oltava Kelan työterveyshuollolle asettamien vaatimusten mukaista.

Ikuisena haasteena työterveyshoitajan työssä tuntuu olevan lisäksi ajankäytön suunnittelu. Tilakäynnit ja ensiapukoulutukset vievät paljon aikaa, samoin yrittäjien toimintasuunnitelmat ja raportit. Kirjallista työtä on paljon ja asiakkaatkin tulee hoitaa hyvin.

Mistä haaveilet työurallasi?

Työterveyshuollossa työskenteleminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista ja tietojen päivittämistä. Toivon että kouluttautumiselle ja kehittämiselle jäisi enemmän aikaa tulevaisuudessa. Lisäksi toivon kehittyväni työterveyshoitajana ja pystyväni tulevaisuudessakin tukemaan asiakkaita entistä paremmin heidän työkyvyn ylläpitämisessä ja työssä jaksamisessa. Tämän päivän työtahti ja vaatimukset kuluttavat yhä enemmän ihmisten voimavaroja, ja huomiota tulisikin kiinnittää entistä enemmän henkisen jaksamisen tukemiseen. Työterveyshuollon jatko-opinnot tulevaisuudessa eivät nekään ole poissuljettu vaihtoehto.

Miten haluaisit työtäsi kehittää?

Maatalouden työterveyshuollossa meillä on tilakäynteihin liittyen käytössä jo kelpo nettiversio työtä helpottamassa. Mutta tämä vaatii myös jatkossa ohjelman päivittämistä. Kenties vastaavanlaista ohjelmaa voisi soveltaa myös muun työterveyshuollon puolella.

Toivottavasti myös jo vireille laitetut ryhmätilakäynnit ottavat tuulta purjeisiin ja ensimmäiset niistä pystyttäisiin käynnistämään vuoden-kahden sisällä.

Mitä odotat työterveyshuollon tulevaisuudelta?

Tulevaisuuden työterveyshuollon tulisi kehittää entistä paremmin nykyajan nopeasti muuttuvia tarpeita vastaavia palveluita. Toivon, että maatalousyrittäjät sekä muutkin työterveyshuollon asiakkaat ovat myös itse aktiivisia ja ymmärtävät ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen. Toiminnan vaikuttavuutta tulisi seurata, jotta palveluita osataan kohdentaa oikein.

Toimitko liitossamme luottamustoimessa tai osallistutko aktiivisesti paikallisosaston toimintaan?

En ole osallistunut tähän mennessä paikallisosaston toimintaan lähinnä oman vapaa-ajan aikapulan vuoksi mutta toivottavasti se tulevaisuudessa on mahdollista.

Vapaa sana

Vaikka elämmekin digiajassa niin mikään ei poista ihmisen kohtaamisen tärkeyttä. Aitoa läsnäoloa ja kuuntelemisen tärkeyttä ei sovi unohtaa!