Sote-alan työehtoja lähdetään parantamaan

11.2.2018

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja KT Kuntatyönantajat käynnistävät sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden palkkausta ja työaikoja käsittelevän yhteistyöhankkeen. Pääsopijajärjestöjen tavoitteena on parantaa alan työehtoja.

Sopimuskierrosta hankaloitti jäsenkilpailu terveydenhoitohenkilöstöstä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on tyytyväinen, että se sai käännettyä kilpailun koko sosiaali- ja terveysalaa hyödyttäväksi yhteistyöhankkeeksi. JUKOn ehdoton edellytys oli, että terveydenhuollon vaativat asiantuntija- ja esimiestehtävät sekä sosiaalialan korkeakoulutetut ovat hankkeessa mukana.

JUKO osallistuu tiiviisti hankkeeseen ja vaatii, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ja esimiesten työtä koskevat erityiskysymykset saadaan ratkaistua. Alan palkkausta on parannettava, sillä nykyinen palkkataso ja -kehitys eivät vastaa työn vaativuutta. Ongelmia aiheuttaa myös kova työpaine, jossa henkilöstö joutuu nyt työskentelemään.

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset siirtyvät sote-uudistuksessa maakuntien palvelukseen. Yhteistyöhankkeessa pyritään siihen, että siirto sujuu mahdollisimman sujuvasti.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee yli 200 000 koulutetun palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla – tulevaisuudessa myös maakunnan sopimusalalla. Järjestö on saanut vajaan kymmenen vuoden aikana 30 000 uutta jäsentä. JUKO on työmarkkinakentän laajin toimija, sillä se on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat kaikkiaan 600 000 suomalaisen työ- ja virkaehtoja.

JUKO edustaa sote-alalla muun muassa seuraavien liittojen jäseniä:

Agronomiliitto/ Ravitsemusterapeuttien yhdistys
Akavan sairaanhoitajat ja Taja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia
Suomen Fysioterapeutit
Suomen Psykologiliitto
Suomen Puheterapeuttiliitto
Suomen Terveydenhoitajaliitto
Suomen Toimintaterapeuttiliitto
Suomen Työterveyshoitajaliitto