Työsuhde-edunvalvonta

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät työlainsäädännön, virka- ja työehtosopimusten sekä työsopimusten perusteella.

 

Suomen Työterveyshoitajaliiton jäsenet työskentelevät sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yksityisiä työnantajia ovat mm. lääkäriasemat ja muut yritykset sekä yhdistykset. Kunnat, valtio ja seurakunnat ovat julkisia työnantajia. Palvelussuhdelajeja ovat työsuhde ja julkisen työnantajan palveluksessa myös virkasuhde. Työterveyshoitajat ovat yleensä työsuhteisia. Työsuhde perustuu työsopimukseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät julkisella puolella virka- ja työehtosopimuksen ja yksityisen työnantajan palveluksessa työehtosopimuksen perusteella. Työsuhteen ehdoista voidaan sopia työehtosopimuksen valtuuttamissa asioissa ja rajoissa myös joko paikallisella tai yrityskohtaisella sopimuksella. Työnantaja ja työntekijä eivät voi työsopimuksella sopia työehtosopimusta huonommista työsuhteen ehdoista.

Kaikkiin palvelussuhteisiin noudatetaan työlainsäädäntöä.