Liittona

Työterveyshoitajien asialla

Suomen Työterveyshoitajaliitto valvoo ja ajaa yli 1700 työterveyshoitajan ammatillisia, palkkauksellisia ja koulutuksellisia etuja. Kuulumme keskusjärjestö Akavaan ja toimimme yhteistyössä sen neuvottelujärjestöjen kanssa.

Suomen Työterveyshoitajaliitto on perustettu vuonna 1948 ja sen ydintehtävänä on toimia keskeisten verkostojen avulla työterveyshoitajien edunvalvojana, edistäen työterveyshoitajien asemaa, koulutusta, osaamista ja työoloja. Liiton toimiston henkilöstö palvelee jäsenyydessä ja edunvalvonnassa, antaen tukea ja lakiasiantuntemusta työsuhdeasioihin. Jäsenemme ovat työttömyyden varalle vakuutettuja Erkossa. Tarjoamme jäsenillemme vuosittain täydennyskoulutusta  ja julkaisemme Työterveyshoitaja- ammattilehteä.