Toimintamme

Kansallisesti ja paikallisesti

  • Edistämme työterveyshoitajien ammatillista järjestäytymistä
  • Avustamme, ohjaamme ja tuemme jäseniämme palvelussuhteen ehtojen parantamiseksi
  • Valvomme sopimusten noudattamista
  • Harjoitamme tiedotus-, koulutus-  ja julkaisutoimintaa
  • Toimimme kansainvälisissä verkostoissa
  • Kehitämme aktiivisesti paikallisosastotoimintaa ammatillisen verkostojen avulla