Vaikuttajana

Liitto edistää työterveyshuollon asemaa ja kehitystä eri verkostoissa toimimalla.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry on Akavan jäsenliitto toimien aktiivisesti osana Akava- yhteisöä Vakava ry:ssä ja Terve Verkostossa. Liittona vaikutamme Akavan ja Terve Verkoston kautta korkeastikoulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden asemaan, työolosuhteisiin ja  koulutukseen. Työterveyshuollon koulutusta kehitetään yhteistoiminnallisesti ammattikorkeakoulujen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Liittona otamme kantaa erilaisiin lainsäädäntömuutoksiin, etenkin työterveyshuollon ja työelämän alueella, toimimalla yhteistyössä valmistelevien tahojen ja eri asiantuntijoiden kanssa.Liittona toimimme kansainvälisessä yhteistyössä Euroopan Unionin alueella ja Pohjoismaiden kanssa.