Keski-Suomi edelläkävijänä työikäisten sote-palveluiden rakentamisessa

16.11.2017

Sote-muutosta puuhataan kentällä kovaa vauhtia, vaikka lainsäädäntö onkin vielä keskeneräinen. Työikäisten terveydenhoito on edelleen sivuraiteella.

Työterveyslaitos on perustanut kansallisen Työterveyshuolto sotessa -verkoston, jossa Työterveyshoitajaliitolla on vahva edustus monella paikkakunnalla. Keski-Suomessa on ymmärretty, miten tärkeää työterveyshuolto on ottaa mukaan sote-suunnitteluun. Sote- ja maakuntamuutos on tuonut työterveyshuollon toimijoita yhteen. Mukaan on otettu työterveyslääkäreiden, työterveyshoitajien, työterveyspsykologien ja työfysioterapeuttien edustus. Keski-Suomessa työterveyshuollon edustajat ovat olleet aktiivisia ja tervetulleita mukaan työterveyshuoltoa koskeviin työryhmiin. Soten valmistelun aikana on käytännössä todettu, että työterveyshuollon näkökulmaa on tarvittu suunnittelutyössä. Näkökulma on ollut myös yhteinen riippumatta työterveysihmisen taustayhteisöstä lääkärikeskuksen työterveyshuollossa, julkisessa työterveyshuollossa tai yrityksen omassa integroidussa työterveyshuollossa. ”Keski-Suomen toiminnasta pitäisi ottaa mallia myös muualla Suomessa” - sanoo puheenjohtaja Pilvi Österman.

Työterveyshoitajien merkitys koordinoivassa roolissa on huomattava

Työikäisen työkyvystä huolehtimisen tärkeys on Keski-Suomessa tunnistettu keskeiseksi terveydenhuollon toimijoiden yhteistyössä. Työterveyshoitaja on työterveyshuollon ammattihenkilö ja terveyden edistämisen asiantuntija, jonka tärkeä rooli korostuu sote-muutoksessa.  Työterveyshoitaja konsultoi asiakaslähtöisen ja kustannustehokkaan työterveyspalvelun toteuttamisessa sekä toiminnan vaikuttavuuden kehittämisessä. Työterveyshoitajan työssä käyttämät menetelmät edistävät työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Työterveyshoitajan tehtävänä on tukea työyhteisöjen toimivuutta yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattiryhmien, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisää työterveyshoitajan monipuolisesta osaamisesta: www.stthl.fi


Lisätietoja: puheenjohtaja Pilvi Österman
pilvi.osterman@stthl.fi, 040 761 7152.

Työterveyshoitajat viettävät Työterveyshoitaja 2017 -luentopäiviä Kylpylähotelli Peurungassa Laukaassa 16.-17.11.2017. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan päiviä.