Tutustu ehdokkaisiinNäytä alasivut

Tutustu ehdokkaisiin

10.10.2017

Liiton hallituksessa on kuusi varsinaista ja kuusi varajäsentä, joista puolet on erovuorossa aina kaksivuotiskauden jälkeen. Marraskuussa pidettävässä syysliittokokouksessa valitaan puheenjohtaja sekä erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2018 - 2019. Syysliittokokous pidetään Peurungassa 16.11.2017. Vaalitoimikunnan käynnistämä ehdokasasettelu päättyi 30.9.2017. Syysliittokokouksessa voi vielä mahdollista asettua ehdolle. 

Puheenjohtajaksi on ehdolla:

Pilvi Österman

Olen asettunut ehdolle liiton hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Olen toiminut liiton puheenjohtajana maaliskuusta 2015 ja edustanut liittoa kansallisesti sekä kansainvälisesti. Viime vuodet liitossa ovatkin olleet työntäyteisiä, uudistuksia ja muutoksia runsaasti sisältäneitä puuhavuosia. Olemme hallituksessa katsoneet tulevaan ja kehittäneet liittoa ja sen hallintoa modernisoiden. Työ on ollut haastavaa ja tuloksellista. Soteen integroituminen, koulutuksen turvaaminen ja työterveyshoitajan roolin edistäminen ovat mielestäni tärkeimpiä painopisteitä liiton seuraavien toimintavuosien näkökulmasta.

Olen 43-vuotias, kuntosalia ja puutarhurointia harrastava perheenäiti Inkoosta.  Perheeseeni kuuluu avopuolisoni lisäksi lapset; 12- vuotias Linn ja 15-vuotias Lucas. Liiton toiminnassa olen ollut vuodesta 2010, hallituksen varajäsenenä, Kansainvälisen jaoksen jäsenenä ja jaoksen puheenjohtaja, 2012 - 2015. Kansainvälinen toimintani on käsittänyt eurooppalaisessa Työterveyshoitajien organisaatiossa (Federation Of Occupational Health Nurses within EU, FOHNEU) vuodesta 2011, jossa toimin hallituksessa sihteerin tehtävässä 2012-2015. Olen myös kansainvälisen työterveyshuollon komitean, International Commission of Occupational Health (ICOH) sekä SCOHN (Scientific Commitee for Occupational Health Nurses) jäsen.

www.linkedin.com/profiles

Olen koulutukseltani Terveystieteiden maisteri, Itä-Suomen Yliopistosta, pääaineena kansanterveystiede sekä sivuaineina johtaminen, terveyshallintotiede ja sosiaalipsykologia. Olen toiminut työterveyshoitajana vuodesta 2000, työskennellyt erilaisissa työterveyshuollon asiantuntija- esimies- ja kehittämistehtävissä. Päätyöni on Aavassa palvelupäällikkönä Kampissa.

 

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ovat ehdolla:

Mari-Anne Anttila

Olen Mari-Anne Anttila mutta tutummin Mai. Olen työterveyshoitajana Doctagon Oyllä, yksityisellä puolella. Olen valmistunut työterveyshoitajaksi 2008, ETK:ksi 2009 ja ravitsemusohjaajaksi 2014. Hoitoalaa olen kokeillut ennen työterveyshuoltoa monelta kantilta sekä Suomessa että Ruotsissa.

Perheessäni on aviomies, tosin sen verran reissaa, että aina voi tavatessa esitellä itsensä. Lapset ovat lentäneet pesästä, joten täytän tätä vapaa-aikaani liiton hommilla ja siinä sivussa soitan suutani ja haitaria. Tanssinkin lavoilla ja niiden ulkopuolella. Minulla on myös pieni metsä, jonka hoidossa menee oma aikansa.

Koko työelämäni ajan olen kuulunut ammattiliittoon, koska olen kokenut sen työssäni turvaksi ja hyväksi kumppaniksi. Työterveyshoitajaliittoon tulin 2008 ensin Kanta-Hämeen paikallisosaston sihteeriksi ja vuosi sen jälkeen olen ollut siellä puheenjohtajan nuijan (tai meillä on oikeasti lehmänkello) varressa. Liiton hallitustyöhön olen tullut 6 vuotta sitten. Ensin varajäsenenä ja viimeiset 4 vuotta varsinaisena jäsenenä. Liiton varapuheenjohtajana olen toiminut nyt 3 vuotta. Olen hakemassa jatkoa hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävään.

Olen myös monessa jaoksessa kuten työmarkkinajaos (jäsen 4vuotta) ja kansainvälinen jaos (ensin jäsen ja nyt puheenjohtaja 3 vuotta), STM ammattitautijaoksessa, Työterveys- ja työsuojelupäivien edustajana, Eurosafety seminaarityöryhmässä ja muutamassa muussa varajäsenenä. Edustan Suomen työterveyshoitajaliittoa myös Fohneussa sekä Nordsamissa. Olen myös Akavan Kanta-Hämeen Johtoryhmän varapuheenjohtaja. Jos aikaa jää niin olen vielä SPR Hämeenlinnan osaston päivystäjänä pääsääntöisesti konserteissa.

Sote uudistus jyllää tällä hetkellä, mutta mihin se johtaa? Vielä ei tunnu kenelläkään olevan selvillä lopullinen muoto. Sotessa pitää puolustaa työterveyshoitajien etuja ja huolehtia siitä, että saamme äänen kuuluviin. Työterveyshoitajien oman arvon nostaminen myös kansainvälisesti Euroopassa sekä tutkimuksen esiintuominen on tärkeää. Meillä on monta hyvää tutkijaa joukossamme ja heidän työnsä esiin nostaminen ja arvostaminen on tärkeää. Työsopimusneuvotteluissa on tapahtumassa liikehdintää ja myös siihen vaikuttamisen koen tärkeäksi.

 


Eeva Honkanen

Olen Eeva Honkanen Lappeenrannasta.  Olen nyt reilun vuoden virkavapaalla omasta työstäni Lappeenrannasta, jossa työni on kunnallisessa liikelaitoksessa. Virkavapaani aikana työskentelen vastaavana työterveyshoitajana Helsingissä yksityisellä lääkäriasemalla.  

Työterveyshoitajan työn olen aloittanut 90-luvun alussa Pohjois-Karjalassa. Välillä olen toiminut muutamia vuosia sairaanhoitajan tehtävissä. Työkokemusta minulla on yksityisiltä lääkäriasemilta, kuntatyönantajilta, sekä kunnallisesta osakeyhtiöstä.  Kuntapuolella olin jonkin aikaa myös luottamusmiehenä. Olen tehnyt työtä monipuolisesti, mielenkiintoisissa tehtävissä, mm. moniammatillisessa tiimissä työttömien parissa arvioiden työkykyä ja kuntoutusmahdollisuuksia. Esimiehenä olen toiminut vajaa 10 vuotta. 

Olen kehittänyt itseäni ja opiskellut pitkin työuraani mm. ensiapukouluttajaksi, laatuvastaavaksi, työsuojelupäälliköksi, useita esimieskoulutuksia ja viimeisimmäksi johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Järjestötoiminta on kuulunut lähes aina jonkinasteisesti elämääni. Lasten ollessa pieniä toimin Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisosaston puheenjohtaja noin 12 vuotta, samanaikaisesti myös SPR:n paikallisosastossa. Myös ammattiliittojen toiminnassa olen ollut mukana.

Suomen työterveyshoitajaliiton Etelä-Karjalan paikallisosaston puheenjohtajan olen nyt toiminut muutaman vuoden, sen tiimoilta olen myös ollut paikallisosastomme opiskelijavastaava.

Liiton järjestöjaoksessa olen toiminut 4 vuotta ja siitä viimeiset kaksi vuotta puheenjohtajana. Järjestöjaoksen toiminta on ollut tosi mielenkiintoista, yhdessä mietimme keinoja paikallisosastojen ja jäsenistön tukemiseksi.

Liiton hallituksessa olen ollut jäsenenä nyt yhden kauden. Hallitustyöskentely on lisännyt tietoutta mm. siitä miten monessa yhteydessä edustajamme ajavat työterveyshoitajien etuja.

Järjestötyö on hyvin antoisaa ja voi varmaan sanoa, että tämä on minulle myös yksi harrastus, toinen tärkeä harrastus on matkustaminen. Minulla on kolme aikuista lasta, joten myös aikaa on järjestötyölle.

Työterveyshoitajien työn arvostaminen ja työn vaativuuden ymmärtäminen ovat asioita joiden pitäisi näkyä myös palkkauksessa. Työ on melko itsenäistä ja monipuolista, mutta samanaikaisesti myös kuormittavaa työn monipuolisuuden vuoksi, paljon muistamista. Tulostavoitteet ovat myös joissakin tilanteissa epärealistiset. Työterveyshoitajien työssä jaksaminen on minulle tärkeä asia, itse uskon vahvasti siihen, että hyvinvoiva työntekijä on työpaikan paras voimavara.

Jos minut valitaan jatkamaan liiton hallituksessa, olen valmis kaikin puolin edistämään työterveyshoitajien etuja ja työssäjaksamista.

 

Inka Koskiaho

Olen Inka Koskiaho, 50-v työterveyshoitaja ja toimin Puolustusvoimissa Haminan Varuskunnassa jossa olen työskennellyt vuodesta 2009 alkaen. Tätä ennen olen toiminut työterveyshoitajana myös yksityisellä Lääkäriasemalla sekä Medivireen, että Terveystalon palveluksessa kuitenkin samassa toimipisteessä vain työnantajan vaihtuessa yrityskauppojen myötä. Työterveyshuollon kokemusta minulla on karttunut 17 vuoden ajalta. Olen perheellinen ja perheeseeni kuuluu miehen lisäksi 4 lasta, 23-, 19-, 13- ja 11-vuotiaat. Tyttäremme asuu jo omillaan mutta 3 poikaa on vielä kotona. Perheen kaksi nuorinta harrastaa aktiivisesti jääkiekkoa, joten olen myös itse mukana tässä harrastuksessa joukkueenjohtajana. Lisäksi toimin myös paikallisen urheiluseuran puheenjohtajana järjestellen lähiliikuntamahdollisuuksia alueen lapsille ja nuorille sekä Kymenlaakson työterveyshoitajien paikallisosaston johtokunnassa. Olen ollut nuorempana mukana myös vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä sekä aktiivinen koiraharrastaja, joten meillä on edelleen belgianpaimenkoira joka pitää minut kunnossa metsälenkeillä.

Kipinän järjestötyöhön olen saanut alun perin omien harrastuksieni kautta, joissa olen toiminut vuosien varrella useiden yhdistysten johtokunnissa. Olen halunnut olla mukana tekemässä ja rakentamassa mielekästä toimintaa ja vaikuttamassa toiminnan kehittymiseen ja tämä on päämääränä tulevaisuudessakin. Kymenlaakson työterveyshoitajien paikallisyhdistyksessä on ollut hienoa jakaa ajankohtaisia asioita kollegojen kanssa, kuulla erilaisista tavoista toimia eri palvelutuottajien näkökulmasta sekä järjestää koulutuksia ja virkistystapahtumia alueen työterveyshoitajille. Paikallisosastotoiminnan myötä kiinnostus hallitustyöhön on tullut pikkuhiljaa vuosien kuluessa, joten siksi olen ehdolla hallituksen jäseneksi.

Työterveyshoitajan työ on vaativaa ja edellyttää laaja-alaista osaamista. Työterveyshoitajan työssä tulee myös pystyä vastaamaan digitalisoitumisen sekä terveydenhuollon muiden muutosten haasteisiin. Yhtäältä tärkeäksi koen sekä koulutuksen kehittämisen, että toisaalta työn arvostuksen nostamisen, jonka tulee näkyä myös palkkauksessa. Omaan halun ja kyvyn toimia työterveyshoitajien puolestapuhujana ja -toimijana, kehittäjänä sekä jäsenten asioiden ajajana.  Olen positiivisesti asioihin suhtautuva ja ulospäin suuntautunut ja tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Rohkeutta ja jämäkkyyttä riittää myös yhteisten asioiden hoitoon.
 

Anja Ryhänen

Olen Anja Ryhänen, Joensuusta, Pohjois-Karjalasta. Työskentelen kuntapuolella Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, Siun sote Työterveydessä. Teen työterveyshoitajan perustyötä eli hoidan pääsääntöisesti Joensuun kaupunkia, eri kokoisia yrityksiä ja maatalousyrittäjiä Joensuun kaupungin alueella.

Työni on laaja-alaista työterveyshuollon tekemistä. Olen 52-vuotias terveydenhoitaja, sairaanhoitaja (AMK) sekä työterveyshoitaja (AMK). Työterveyshoitajan työtä olen tehnyt 13 vuotta. Kaikkiaan hoitoalan työtä olen tehnyt noin 25 vuotta. Harrastan liikuntaa; kävelyä, pyöräilyä, vesijuoksua. Tykkään liikkua luonnossa; nauttia sen rauhasta ja hiljaisuudesta. Yhdistystoiminta on jonkinlaista vapaaehtoista harrastustoimintaa myös.

Olen ehdolla hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2018-19. Minua on kiinnostanut järjestötyö työelämään tultuani. Haluan vaikuttaa työterveyshuollon kehitykseen, muutoksessa esille tuleviin työterveyshoitajan työhön liittyviin asioihin ja koko työterveyshuoltoa koskevissa asioissa. Järjestötyö on yhdessä tekemistä, haasteita ja niihin vastaamista. Yhdessä tekeminen, asioihin vaikuttaminen, työntekijän etujen ajaminen on tuntunut omalta. Järjestötoiminta on ollut mielenkiintoista, opettavaista ja olen saanut siitä paljon myös omaan työhöni. Aloitin Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Jukon varaluottamusmiehenä kesällä 2017. Kausi kestää kesään 2018. Muita luottamustehtäviä: 

Pohjois-Karjalan paikallisosaston puheenjohtajana noin 10 vuotta eli vuodesta 2008. Liiton hallituksessa olin vuosina 2011-13 varajäsenenä ja varsinaisena v 2014-15 sekä 2016-17. Jaos-työ: Järjestöjaos 2011-13 ja vuosina 2014-15 Tiedotusjaos ja Työmarkkinajaos. Vuosina 2016-17 Työmarkkinajaos ja Ammatti- ja koulutusjaos ja valtakunnallisen työterveyshuollon yhteistyöryhmän jäsen v 2016-17. Alueellinen toiminta Akavan verkostossa: Olen Akava Pohjois-Karjalan verkoston jäsen kaudella 2016- 2019. Tätä ennen vuosina 2010-12 olin Akava Pohjois-Karjala aluetoimikunnassa aluesihteerinä, työvaliokunnassa sihteerinä ja jäsenenä työelämätyöryhmässä. Vuosina 2013-16 olin Akava Pohjois-Karjalan aluejohtoryhmän jäsen, sihteeri ja työelämävastaava. Ennen Stthl:n jäsenyyttä toimin Tehyssä Nurmeksessa rahastonhoitajana ja puheenjohtajana sekä Kiteellä hallituksen jäsenenä. Kaikkiaan noin 5 vuotta.

Haluan nostaa esille seuraavia edunvalvontaan ja ammatillisiin haasteisiin liittyviä kysymyksiä:

  • Sote- ja maakuntauudistus on iso asia ja haluan olla siinä mukana vaikuttamassa työterveyshuollon asemaan ja työterveyshuollon tehtäviin tulevaisuudessa sekä työterveyshoitajan työn sisältöön.
  • Työterveyshoitajan palkkaus on alhainen, suhteessa työn vaativuuteen.  Myös muihin etuuksiin, kuten lomarahat, haluan olla vaikuttamassa.
  • Koulutusasiat, työterveyshoitajan ammatillisuuden kehittäminen, koulutuksen sisältöön vaikuttaminen. Työssämme on jatkuvasti tulossa uusia haasteita, joihin koulutuksen tulisi pystyä vastaamaan.
  • Työterveyshoitajan työn tunnetuksi tekeminen on tärkeää työn sisällön ohella. Työterveyshoitajien työtä ja liittomme toimintaa voin tuoda esille mm. paikallisesti Akavan aluetoiminnan kautta. Tätä kautta muiden yhteistyöverkostojen toiminnassa.

Luottamustehtävän hoitaminen on mielestäni vastuunottoa, paneutumista esillä oleviin asioihin. Se on panostusta yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen, yhdessä tekemistä. Pyrin hoitamaan työni ja tehtäväkseni ottamani asiat niin hyvin kuin se on mahdollista yhteistyössä hallituksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Hallituksen varajäseneksi ovat ehdolla:

Marja Loponen

Olen kotoisin Oulusta ja vaihtanut äskettäin työpaikkaa, toimin ODL:n työelämäpalveluissa työterveyshoitajana ja työyhteisökehittäjänä sekä hanketyössä projektipäällikkönä. Työterveyshoitajan työtehtävistä minulla on kokemusta n. 20 vuoden ajalta julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Minulla on kolme aikuista tytärtä ja olen kahden pienen pojan mummi. Perhe, ystävät ja työkaverit kuuluvat tärkeänä osana elämääni. Ulkoilu, kulttuuriharrastukset ja liikunta kuuluvat vapaa-aikaani.          

Työterveyshoitajaliiton jäsenenä olen ollut työurani alkuajoista saakka, tällä hetkellä olen paikallisosaston johtokunnassa, hallituksen varajäsenenä ja järjestöjaoksessa jäsenenä.  Olen ehdolla hallituksen varajäseneksi.

Ykkösasiana on meidän jäsenten työsuhde-edunvalvonta ja ammatillinen edunvalvonta. Meidän työterveyshoitajien on hyvä nostaa esille edellä mainittuja asioita julkisessa keskustelussa, osallistumalla ja verkostoitumalla siellä missä asioita päätetään, yhdessä.  Ammatillisista haasteista nostaisin esille työterveyshoitajien aseman nykyisessä työterveyshuoltojärjestelmässä, vastuunjaon yritys- ja asiakastyössä sekä tulevan sote- muutoksen.

Jos tulen valituksi, järjestöjaoksen jäsenen tehtävät kiinnostavat edelleen.

 

 

Kaisu Räisänen

Olen 39-vuotias, työterveyshoitaja Tuusulasta. Astuin työterveyshuollon kiehtovaan ja haasteelliseen maailmaan 10 vuotta sitten Diacorin ovien kautta ja lähes suoraan koulun penkiltä. Toki sitä ennen olin nähnyt hoiva-alaa mm. kotipalvelun, vanhustyön ja sairaalaympäristön kautta ja olin ollut muutaman vuoden kotona perhevapaalla kahden pienen lapsen kanssa, mutta työterveyshuolto veti kuin magneetti puoleensa ja sillä tiellä yhä ollaan. Välietappina olen suorittanut lain vaatimat työterveyshuollon erikoistumisopinnot sekä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnon, jälkimmäisessä suuntautumisena sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen.

Työvuosien varrella työterveyshoitajien ammatillinen tie on muuttunut nopeasti. Olen nähnyt onneksi paljon hyvää kehittämistä, mutta valitettavasti myös kahdet yt-neuvottelut, joista viimeisimmässä edustin kollegoja luottamusvaltuutetun tehtävässä.

Hallitustyössä näen jatkumoa luottamustehtävälle, mutta myös mahdollisuuden kehittää raameja, joilla vahvistetaan työterveyshoitajien asemaa työterveyshuollon ja työelämän asiantuntijana. Saattaa kuulostaa hieman kliseeltä, mutta haluan, että työterveyshoitajilla on mahdollisuus loistaa ja onnistua omassa työssään. Toivon, että voin hallitustyöskentelyn kautta edistää ja kehittää niitä toimenpiteitä, joilla työterveyshoitajat jaksavat työssä hyvin, työ on mielekästä ja työtä arvostetaan. Tämän luulisi olevan kaikkien etu.

Tällä hetkellä olen ”iltatähden” kanssa kotona, mutta työ ja työterveyshoitajakollegat ovat lähes päivittäin mielessä. Koen, että hallitustyön kautta pystyn olemaan työterveyshoitajien käytettävissä ja varmistamaan, että liitolla on jatkossakin mahdollisuudet olla tukena työterveyshoitajien työssä ja ammatillisissa haasteissa.

 

Terhi Vesiluoma

Olen Terhi Vesiluoma, 43-v. palveluesimies ja työterveyshoitaja Vaasasta. Työskentelen nyt seitsemättä vuotta Terveystalo Vaasassa työterveyshoitajien ja asiakasneuvojien esimiehenä. Lisäksi kehitän moniammatillista tiimityötä yhdessä lääkäriparin, vastaavan työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin kanssa. Alalla olen ollut vuodesta 2000 alkaen; Helsingistä aloitin ja päädyin kotikonnuille Vaasaan vuonna 2008 Lahden kautta kuljettuani. Perheeseeni kuuluvat aviomies Tapion lisäksi yläkoululainen Oliver, 5-luokkalainen Rebecca sekä bonuslapset Niklas ja Marcus (asuvat Espoossa). Harrastan järjestötoimintaa, vesijuoksua, mökkeilyä ja matkustamista.

Sain kipinän järjestötyöhön jo nuorena vastavalmistuneena terveydenhoitajana, kun olin saanut työterveyshoitajan pätevyyden ja hakeuduin ”omieni” pariin. Olen toiminut kaikilla työskentelypaikkakunnilla paikallisosastossa aktiivisena johtokuntalaisena, kaikissa sen eri tehtävissä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava). Hallituksessa taida olla jo kolmatta eri jaksoa. Olen tällä hetkellä hallituksen varajäsenenä ja uudelleen ehdolla hallituksen varajäseneksi, sillä olen mukana lisäksi viestintäjaoksessa ja lehden päätoimittajana, ja näin ollen minulla olisi hyvin aikaa hoitaa pestini kunnolla. Olen toiminut Työterveyshoitajaliitossa kansainvälisen jaoksen lisäksi muutaman vuoden järjestöjaoksessa ja aiemmin tiedotusjaoksessa viitisen vuotta. 

Haluan jatkossakin sitoutua luottamustehtäväni hoitamiseen sen edellyttämällä tavalla; osallistumalla aktiivisesti keskusteluun hallituksen kokouksissa ja seminaareissa. Jaostyöskentelyn kautta haluan vaikuttaa viestintäpuolella ja oman ammattilehden lehden avulla nostaa työterveyshoitajien ammatillista tietämystä ja osaamista.